Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

dyzunici - występujący w Polsce członkowie Kościoła prawosławnego, którzy nie przystąpili do unii brzeskiej i utworzyli tzw. Kościół dyzunicki; dyzunici byli prześladowani w okresie nasilenia kontrreformacji.