Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

dyzunici - występujący w Polsce członkowie Kościoła prawosławnego, którzy nie przystąpili do unii brzeskiej i utworzyli tzw. Kościół dyzunicki; dyzunici byli prześladowani w okresie nasilenia kontrreformacji.