Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

unia brzeska - unia zawarta na synodzie w Brześciu Litewskim w 1596 r. na mocy której część duchownych i wyznawców prawosławia w Polsce uznała zwierzchnictwo papieża i przyjęła wszystkie dogmaty katolickie, ale zachowała odrębność hierarchii kościelnej, liturgię obrządku wschodniego i kalendarz juliański; unia brzeska przyczyniła się do rozbicia prawosławia na unitów (Kościół greckokatolicki) i dyzunitów oraz zaostrzyła konflikty religijne na Ukrainie.