Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Unia Europejska –   międzynarodowa organizacja zrze­szająca  większość demokratycznych państw europejskich; Unia Europejska do 1993 roku nosiła nazwę - Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a  jako organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od 1 grudnia 2009; głównymi zadaniami Unii Europejskiej są m. in.: utworzenie wspólnego rynku, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, unia gospodarcza i walutowa, realizacja działań zmie­rzających do stabilnego wzrostu gospodarczego i szybkiego wzrostu stopy życiowej.