Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

ekonomia dobrobytu – kierunek w ekonomii powstały w latach 20. i 30. XX wieku, zakładający, że każda gospodarka, w której istnieje konkurencja, jest efektywna, oraz że za pośrednictwem konkurencji rynkowej, dokonując odpowiedniej redystrybucji dochodów można uzyskać efektywną alokację zasobów; ekonomia dobrobytu jest częścią klasycznej szkoły ekonomii i stanowi współcześnie podstawę polityki społeczno-gospodarczej kapitalistycznego państwa; klasykiem tego nurtu w ekonomii był Arthur Cecil Pigou, brytyjski ekonomista, który określił jego założenia w 1920 roku.