Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

ekumena – obszary Ziemi zaludnione i zagospodarowane przez człowieka; prawie cały obszar globu został zamieszkany w początkach holocenu, wraz z ustąpieniem zlodowacenia.