Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Szkoła Handlowa  – prywatna szkoła handlowa otwarta w Warszawie w 1875 r. dzięki funduszom Leopolda Kronenberga, mająca na celu kształcenie ekonomistów i kadr dla handlu, bankowości i przemysłu; formalnie była szkołą średnią, ale faktycznie reprezentowała poziom wyższy niż średni; w programie nauczania, oprócz języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących znalazły się m.in: arytmetyka handlowa, rachunkowość, ekonomia polityczna, gospodarstwo społeczne, historia handlu i prawo handlowe.