Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)  organizacja utworzona 20 lipca 1982 r. przez PZPR, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie PAX, Chrze­ścijańskie Stowarzyszenie Społeczne i Polski Związek Katolicko-Społeczny w celu pozyskania poparcia społecznego dla polityki PZPR; PRON zastąpił OKON-y, i przejął ich zadania.