Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – polska partia komunistyczna utworzona w grudniu 1948 r. na kongresie zjednoczeniowym Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, sprawująca władzę w Polsce do 1989 r.; w PZPR obowiązywał tzw. centralizm demokratyczny, polegający na formalnie demokratycznym wyłanianiu władz i podejmowaniu decyzji przy jednoczesnym centralnym kierowaniu partią; najwyższą władzą był odbywający się co 4–5 lat zjazd PZPR, faktycznie główną rolę odgrywały władze wykonawcze partii – Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego; na czele partii stał I sekretarz KC (do 1954 przewodniczący), dysponujący faktycznie władzą dyktatorską; PZPR była partią centralnie zarządzaną, kierującą autorytarnym państwem i zbiurokratyzowaną gospodarką; w swojej działalności dążyła do kontrolowania wszelkich przejawów życia społecznego, sama będąc podporządkowana sowieckiej partii komunistycznej.

 

I sekretarze KC PZPR

Bolesław Bierut

od 22 grudnia 1948 do 12 marca 1956

Edward Ochab

od 20 marca 1956 do 21 października 1956

Władysław Gomułka

od 21 października 1956 do 20 grudnia 1970

Edward Gierek

od 20 grudnia 1970 do 6 września 1980

Stanisław Kania

od 6 września 1980 do 18 października 1981

Wojciech Jaruzelski

od 18 października 1981 do 29 lipca 1989

Mieczysław Rakowski

od 29 lipca 1989 do 29 stycznia 1990