Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Polska Siła Zbrojna/PSZ/Polnische Wehrmacht – polskie oddziały wojskowe tworzone przez Niemców na terenie będącego pod ich okupacją Królestwa Polskiego; podstawą PSZ miały być Legiony Polskie, przekazane 10 IV 1917 r. przez Austrię Niemcom oraz ochotnicy z terenu Królestwa Polskiego; dowódcą został niemiecki generał-gubernator Warszawy Hans von Beseler; po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 ar. liczebność znacznie zmalała – legioniści z I i III Brygady Legionów w większości zostali internowani, natomiast II Brygada wróciła do Austro-Węgier, gdzie służyła Polski Korpus Posiłkowy; pozostała część PSZ w październiku 1917 r. został oddana pod zwierzchnictwo Rady Regencyjnej, a w listopadzie 1918 r. wcielona do Wojska Polskiego.