Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Plantageneci - dynastia panująca w Anglii od 1154 do 1485 r., wywodząca się od Godfryda Plantageneta, hrabiego Andegawenii, którego żoną była Matylda, córka Henryka I; główna linia Plantagenetów panowała do 1399 r., a następnie na tronie zasiadali przedstawiciele młodszych linii dynastii - Lancasterów i Yorków; szczyt potęgi Plantagenetów przypadł na czasy Henryka II - za jego rządów w pod panowaniem królów angielskich znalazła się cała zachodnia Francja; natomiast Edward II po wygaśnięciu dynastii Kapetyngów we Francji w 1328 r. zgłosił pretensje do korony francuskiej, co doprowadziło do wybuchu wojny stuletniej.