Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

pokój westfalski - układy pokojowe zawarte w Westfalii w 1648r.,  kończące trwającą od 1618 r. wojnę trzydziestoletnią; w Münsterze został zawarty pokój pomiędzy cesarstwem niemieckim a Francją i jej stronnikami, a w Osnabrück pomiędzy cesarstwem niemieckim a Szwecją; na mocy pokoju westfalskiego została uznana suwerenność państw niemieckich, Szwajcarii i Niderlandów a kalwini, luteranie i katolicy otrzymali równe prawa; na mocy traktatu wersalskiego Francja otrzymała Alzację, Metz i Verdun, a Szwecja Wismar, część Pomorza Zachodniego oraz sekularyzowane biskupstwa bremeńskie (bez Bremy) i werdeńskie; pokój westfalski oznaczał koniec supremacji cesarstwa niemieckiego i znaczący wzrost znaczenia Francji.