Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

prezbiterianie (rel.) nazwa wyznawców kalwinizmu w Anglii i Szkocji, którzy nie przyjęli obowiązującego w anglikanizmie ustroju episkopalnego; jako przeciwnicy Kościoła anglikańskiego nyli prześladowani aż do wydania aktu tolerancyjnego w 1689 r.