Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

prikazy - w dawnej Rosji urzędy centralne, tworzone od XV do początku XVIII w., kierujące poszczególnymi dziedzinami życia w państwowego, swoją działalnością odpowiadające dzisiejszym ministerstwom; każdy prikaz posiadał kierowaną przez diaka kancelarię; na początku XVIII w. Piotr I zastąpił je kolegiami.