Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

proces warszawski (1339) - proces kanoniczny przeprowadzony w Warszawie w 1339 r. przed wysłannikami papieża Benedykta XII, który miał rozstrzygnąć spór polsko-krzyżacki o Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińska i ziemię michałowską oraz Kujawy i ziemię dobrzyńską; sąd wydał korzystny dla Polski wyrok, nakazując zwrot wszystkich spornych obszarów, a ponadto zasądzając odszkodowanie dla Polski w wysokości 194 500 grzywien; Krzyżacy odwołali się od wyroku sądu do papieża Benedykta XII, a ten zlecił ponowne zbadanie sprawy.