Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Prusy Królewskie - prowincja polska, utworzona z ziem państwa krzyżackiego, przyznanych Polsce w 1466 r. na mocy drugiego pokoju toruńskiego, obejmująca Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską oraz Warmię z Malborkiem i Elblągiem; Prusy Królewskie początkowo miały odrębny ustrój i własny samorząd, w którym dużą rolę odgrywały takie miasta, jak Gdańsk, Toruń, Elbląg i Chełmno; odrębność ta została zniesiona w 1569 r.