Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

ryski pokój - Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. ; umowa podpisana przez Polskę, Rosję i Ukrainę, określająca warunki pokoju po wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1921); regulował podstawowe kwestie sporne: sprawę granic, poszanowanie suwerenności państw, prawa mniejszości narodowych oraz obywatelstwo i zasady repatriacji, a ponadto zobowiązywał Rosję do zwrotu polskich archiwów i zabytków kultury zagrabionych przez rosyjskie władze zaborcze i wypłacenia Polsce 30 000 000 rubli w złocie odszkodowania z tytułu wykorzystywania gospodarczego ziem polskich w okresie zaborów.