Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sejmiki generalne - w XV w. zwoływane przez króla zjazdy przedstawicieli poszczególnych prowincji (Małopolska, Wielkopolska, Ruś); a od końca XV w. zjazdy posłów wybranych na sejmikach ziemskich i senatorów danej prowincji, na których uzgadniano wspólne stanowisko na sejm walny.