Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

socjalizm utopijny – dziewiętnastowieczny kierunek ideowy, którego podstawą były surowa krytyka kapitalizmu oraz koncepcje postulujące przebudowę społeczeństwa zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej; czołowymi reprezentantami socjalizmu utopijnego byli: Claude Henri Saint-Simon, Charles Fourier i Robert Owen.