Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

traktaty laterańskie - dwa odrębne akty prawne, zawarte między rządem włoskim a Stolicą Apostolską w 1929 r.:

1. porozumienie stanowiące rozwiązanie tzw. kwestii rzymskiej, związanej z likwidacją Państwa Kościelnego w 1870 r. i odrzuceniem przez papieża Piusa IX tzw. ustawy gwarancyjnej króla Wiktora Emanuela II - rząd włoski uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, zwanej odtąd Państwem Watykańskim, które otrzymało gwarancję eksterytorialności;

2. Konkordat regulujący stosunki kościelne na terenie państwa włoskiego.