Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Traktaty lokarneńskie – traktaty parafowane w 1925 r. na konferencji w Locarno:

pakt reński – pakt obejmujący wzajemną gwarancję między Belgią, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Niemcami.

traktaty wzajemnej gwarancji: francusko-polski i francusko-czechosłowacki.

umowy arbitrażowe: belgijsko- niemiecką, francusko-niemiecką, polsko-niemiecką i czechosłowacko-niemiecką.

Traktaty lokarneńskie stwarzały zagrożenie dla państw Europy Środkowej, ponieważ różnicowały granice Niemiec – niemieckie granice zachodnie otrzymały gwarancje brytyjsko-włoskie, a granice wschodnie (z Polską i Czechosłowacką) podobnych gwarancji nie otrzymały.