Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

wojna chłopska w Niemczech - antyfeudalne powstanie zbrojne chłopów niemieckich, które w latach 1524-2526 objęło Szwabię, Frankonię i Turyngię; powstańcy opanowali liczne zamki, klasztory oraz wiele miast; G. Truchesess, przywódca Związku Szwabskiego, pokonał oddziały chłopskie w Wirtembergii i Frankonii, Antoni książę Lotaryński rozbił wojska powstańców w Alzacji, a pod Frankenhausen zostały pokonane oddziały Münzera.