Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) –  organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) i  najwyższa władza PZPR kierująca wszystkimi obszarami działalności partii między zjazdami; Komitet Centralny był powoływany na zjazdach partii, a z kolei  sam po ukonstytuowaniu powoływał Biuro Polityczne KC i Sekretariat KC;  I sekretarze KC PZPR  byli w czasach PRL najważniejszymi osobami w państwie