Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Stronnictwo Ludowe (SL) – chłopska partia polityczna utworzona 15 III 1931 r. z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego. Uchwalony w 1935 r., oparty na zasadach agraryzmu, nowy program polityczny zawierał postulaty reformy rolnej bez odszkodowania i uspołecznienia niektórych działów gospodarki. W latach 1931-1939 było największą i najsilniejszą partią polityczną w Polsce. Stronnictwo Ludowe należało do antysanacyjnej opozycji i od 1935 r. organizowało antyrządowe manifestacje, a w 1937 r. zorganizowało strajk chłopski. Czołowymi przywódcami byli: Wincenty Witos, Maciej Rataj i Stanisław Mikołajczyk.

W okresie II wojny światowej działało w konspiracji pod nazwą Stronnictwo Ludowe „Roch”.