Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Ukraina - kraj leżący w dorzeczu Dniestru, Bohu, środkowego i dolnego Dniepru; w IX w. tereny te wchodziły w skład Rusi Kijowskiej; w XIV i XV w. ziemie ukraińskie zostały podbite przez Litwę i Polskę, a po unii lubelskiej w całości należały do Korony; Obszar Ukrainy zmieniał się w zależności od aktualnego przebiegu granicy - najszerszy zasięg obejmował województwa kijowskie, bracławskie i czernihowskie; w drugiej połowie XVII w. został zawężony do województwa bracławskiego i zachodniej części województwa kijowskiego (bez Kijowa) - w 1654 r. lewobrzeżna Ukraina na mocy ugody perejasławskiej połączyła się z Rosją; od 1672 r. część terenów Ukrainy prawobrzeżnej znalazła się pod panowaniem Turków, ale zostały one odzyskane w 1676 r. na mocy rozejmu w Żurawnie i w 1699 r. na mocy pokoju karłowickiego; w wyniku rozbiorów większość ziem ukraińskich została włączona do Rosji, a jej zachodnia część do Austrii.