Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy/SKDPiL – partia polityczna założona w 1893 r. jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego – nazwę na Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy zmieniła w 1899 r.; w latach 1906-1901 stanowiła autonomiczną część Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji; SDKPiL była partią marksistowską, dążącą do wybuchu internacjonalistycznej rewolucji robotniczej, obalenia caratu i ustroju kapitalistycznego i wprowadzenia ustroju socjalistycznego; nie przywiązywała wagi do uzyskania niepodległości przez Polskę, postulując jedynie hasło autonomii; SDKPiL szczyt swojego rozwoju osiągnęła podczas rewolucji 1905-1907; w 1917 r. poparła rewolucję w Rosji i współuczestniczyła w tworzeniu Rad Delegatów Robotniczych; 16 XII 1918 r. połączyła się z PPS-Lewicą, tworząc Komunistyczną Patię Robotniczej Polski (KPRP); czołowi działacze to: Feliks Dzierżyński, Róża Luksemburg; Julian Marchlewski, Adolf Warski.