Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – partia polityczna utworzona w 1949 w wyniku połączenia Stronnictwa Ludowego (koncesjonowanego) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (Miikołajczykowskiego); program zjednoczonej partii odrzucał część tradycji ruchu ludowego i agraryzm, a popierał kolektywizację rolnictwa i uznawał polityczną dominację PZPR; w wyniku październikowych przemian politycznych 1956 r. ZSL uzyskało większy wpływ na politykę rolną państwa i działalność organizacji społeczno-gospodarczych na wsi, a nawet obsadzało część stanowisk we władzach państwowych; jednak po 1971 roku jego rola ponownie uległa ograniczeniu; ZSL zwiększyło swoją samodzielność po 1980 roku, a w 1989 zerwało zależność od PZPR,  współtworzyło rząd Tadeusza Mazowieckiego i przekształciło się w PSL „Odrodzenie”.