Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Polska Partia Socjalistyczna (Odrodzona, koncesjonowana) – partia polityczna utworzona w porozumieniu z Polską Partią Robotniczą we wrześniu 1944 r. na terenach opanowanych przez Armię Czerwoną  przez część działaczy Polskiej Partii Polskich Socjalistów (m.in. Edwarda Osóbkę-Morawskiego i Bolesława Drobnera), do których dołączyła część działaczy PPS-WRN (m.in. Józef Cyrankiewicz i Stanisław Szwalbe); członkowie koncesjonowanej PPS weszli w skład Krajowej Rady Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej; Odrodzona PPS działała do kongresu zjednoczeniowego w grudniu 1948 r., podczas którego została połączona z Polską Partię Robotniczą w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR).