Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Armia Ludowa (AL) - utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w styczniu 1944 r. konspiracyjna organizacja zbrojna, będąca kontynuacją Gwardii Ludowej (GL); naczelnym dowódcą AL był gen. Michał „Rola” Żymierski; Armia Ludowa we współpracy z Armią Czerwoną prowadziła walkę partyzancką oraz działalność dywersyjną i wywiadowczą na tyłach armii niemieckiej; ponadto inwigilowała polskie organizacje związane z rządem emigracyjnym, a na terenach opanowanych przez Armię Czerwoną wspierała przejmowanie władzy przez Polską Partię Robotniczą; w lipcu 1944 r. w wyniku połączenia Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRS powstało ludowe Wojsko Polskie.